Collaboration with Daisy Elegant Blog!

15:36


''If you know yourself, you’ll not be harmed by what is said about you.''

Ponekad te ljudi znaju povrijediti, namjerno ili ne, ali to je nešto na što se svi moramo naviknuti. Kada sam napravila ovaj blog, znala sam da neki ljudi neće shvatiti što radim, znala sam da ću naići na podsmijehe i govorkanja, ali ipak sam tu. Prošla je godina dana otkako sam stvorila ovaj blog i ne žalim ni jednog trenutka.  Shvaćam da je nekima to smiješno, djevojka iz malog grada pokušava biti bloggerica, ali sam zapravo uvijek htjela imati svoj fashion diary. Uvijek sam htjela imati nešto putem čega bih izrazila sebe, a to je upravo moj blog. Putem njega iznosim svoje misli, stavove, prijedloge, savjete, outfite i fotografiju. Znala sam da kada ovo stvorim, da ću to uvijek imati. Uvijek ću se moći vratiti unatrag u prošlost i vidjeti kako sam razvijala svoj stil, kako sam odrastala. I ta pomisao me veselila.

Na ovom putu sam upoznala brojne ljude koje sam doista zavoljela. Povezala sam se s brojnim bloggericama iz drugih gradova koje su bile divne i pružile nama 'novima' dobrodošlicu u ovaj zanimljivi svijet. Brojni moji prijatelji i poznanici su mi pružili ogromnu podršku kada sam osnovala ovaj blog. Svima njima sam jako zahvalna! 

Ovaj post je malo drugačiji, ne samo zbog ovog uvoda, ali i zbog fotografija. Divna Iva Kekez ( Ivin instagram) nas je odlučila slikati što je meni i Ivi ( Daisy Elegant Blog) bilo novo i prekrasno iskustvo. Iva je napravila odlične fotografije u koje smo se obje zaljubile. (Stoga je to i razlog zašto sam veliki broj njih uključila u ovaj post). Gledajući te fotografije, poželjela sam i sama da imam to znanje baratanja fotoaparatom. Obožavam ih! 

Post je slikan prije našeg odlaska na fakultet, (postale smo brucošiceee!)  Ovaj outfit je savršen za to prijelazno razdoblje iz ljeta u jesen. Nosila sam pastelne boje kombinirane s vječnim bojama poput bijele i crne. Taj spoj elegantnog i street stila je nešto što apsolutno obožavam! Kako sam ja više ona cura koja svede svoj look na minimalno i s minimalnim detaljima, nastavila sam tradiciju i ovaj look upotpunila s prstenjem i sunčanim naočalama. ( Tada je još bilo sunca, divna vremena!) 

Ako vas zanima gdje sam kupila pojedine stvari, scroll down! 

Ovaj post je nastao u suradnji s Ivom! Obožavam ju i drago mi je što imam tako dragu i blisku osobu s kojom mogu dijeliti i primati modne savjete i novosti iz svijeta mode! 

Do sljedećeg posta,
- Vaša D.

Sometimes people hurt you , intentional or not, but it is something we all have to get used to. When I made this blog, I knew that some people will not understand what I was doing, I knew that I would encounter ridicule and gossip, but I'm still here. A year has passed since I created this blog, and I do not regret a single moment. I understand that to some people it's funny that small-town girl is trying to be a blogger, but I actually always wanted to have my own fashion diary. I always wanted to have something by which I expressed myself, and that is exactly my blog. Through it, I am expressing my thoughts, opinions, suggestions, tips, outfits and photography. I knew that when I create this,I'll always have it. I will always be able to go back in time and see how I developed my style, as I grew older. And that thought made me happy.

On this trip I met many people that I really loved. I linked up with a number of bloggers from other cities that were great and provided us 'new' bloggers a big welcome in this interesting world. Many of my friends and acquaintances have given me tremendous support when I started this blog. To all of them I am very grateful!

This post is a little different, not only because of the introduction, but also because of the photos. Beautiful Iva Kekez (Iva's instagram) has decided to photograph me and Iva  (Daisy Elegant Blog) which was to us a new and wonderful experience. Iva has made great pictures in which we both fell in love. (So ​​this is the reason why a large number of them are posted in this post). Looking at these pictures, I wanted myself to have that knowledge of handling the camera. I love them!

Post is photographed before our departure to college, (and we have become freshmanss!) This outfit is perfect for a transitional period from summer to fall. I wore pastel colors combined with eternal colors such as white and black. This compound and elegant street style is something that I  absolutely adore! As I am more that girl that brings her look with minimal details, I continued the tradition and the look completed with rings and sunglasses.

If you want to know where I bought specific items, scroll down!

This post was created in collaboration with Iva! I love it and I'm glad to have such a dear and close person with whom I can share and receive fashion advice and news from the world of fashion!

Until next post,
- Your D. MY OUTFIT:
Shirt: Stradivarius
 Bag: Ebay
  Rings: private collection
 Shoes: Bershka
 Sunglasses: Stradivarius
Jacket: Stradivarius 
Jeans: ZaraFOLLOW ME ON:


You Might Also Like

4 komentari

  1. obje predivno izgledate i slike su predivne :D

    http://alafolie-toinsanity.blogspot.hr/

    OdgovoriIzbriši
  2. Odlično! Sviđaju mi se vaši zajednički postovi, super ste! :)

    djevojkaodmode.blogspot.hr

    OdgovoriIzbriši

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images